Ποιοι είμαστε

Η αποστολή μας

Η υπεράσπιση, η διατήρηση και η προστασία του ωκεανού.

Η Sea Shepherd είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία διεξάγει εκστρατείες άμεσης δράσης για την υπεράσπιση της πανίδας και τη διατήρηση και προστασία των ωκεανών του κόσμου από την παράνομη εκμετάλλευση και την περιβαλλοντική καταστροφή.

Γιατί αγωνιζόμαστε

Απειλές για την υγεία των ωκεάνιων οικοσυστημάτων μας

Οι ωκεανοί μας πεθαίνουν από την υπεραλίευση και την καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους. Οι λαθραλιείς λεηλατούν ατιμώρητα τα καταφύγια θαλάσσιας ζωής και η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) διεξάγεται ανεξέλεγκτα στην ανοικτή θάλασσα μακριά από τον δημόσιο έλεγχο.

Η προσέγγισή μας

Άμεση δράση για την εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τους ωκεανούς μας

Οι διεθνείς και εθνικοί νόμοι που προστατεύουν τους ωκεανούς είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Η Sea Shepherd χρησιμοποιεί άμεση δράση για την υπεράσπιση της θαλάσσιας ζωής στην ανοικτή θάλασσα και συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας σε κυρίαρχα ύδατα.

Ιστορία

Η Ιστορία των Sea Shepherd

Από τις ρίζες του το 1977, ο Sea Shepherd έχει μεγαλώσει και έχει εξελιχθεί σε μια ακατανίκητη παγκόσμια κίνηση, με ανεξάρτητες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες.

Ο στόλος μας

Ο στόλος της Sea Shepherd

Ο παγκόσμιος στόλος της Sea Shepherd –που σήμερα αποτελείται από 12 σκάφη– διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποστολή μας να υπερασπιστούμε, να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζωή με εκστρατείες άμεσης δράσης σε όλο τον κόσμο, από την Ανταρκτική έως την Αφρική.